Avís legal i política de privacitat

En aquest apartat trobarà informació legal sobre la LSSIICE, Protecció de Dades Personals (RGPD), Propietat industrial i intel·lectual i Llei Aplicable i Jurisdicció.

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), Xavier Oñate Pujol manifesta que els dominis viucreix.com i viucreix.cat són propietat de Xavier Oñate Pujol, amb domicili a Joan Prim 137, 1rD 08401 Granollers (Barcelona).

Xavier Oñate Pujol no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet. Amb els límits establerts en la llei, Xavier Oñate Pujol no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de Xavier Oñate Pujol estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet de Xavier Oñate Pujol poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Xavier Oñate Pujol o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Xavier Oñate Pujol.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En compliment de la del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril de 2016 (RGPD) l'informem que les seves dades personals estan incorporades en un fitxer regulat per l'AEPD.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Xavier Oñate Pujol. NIF 52596504N
Dir. Postal: c/ Joan Prim 137, 1D 08401 Granollers (Bcn)
Telèfon: +34 606936057
Correu elect: contacta@xavieronate.com
Delegat de Protecció de Dades: Xavier Oñate Pujol
Contacte DPD .: contacta@xavieronate.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
Tractem la informació que vosté ens facilita per :
(i) Realitzar l'assessorament o la intervenció psicoterapèutica sol·licitada. Per a això, hem de donar l'alta com a client, gestionar, mantenir i fer el seguiment durant la intervenció psicoterapèutica sol·licitada.
(ii) Gestionar l'enviament de la informació que ens sol·liciti, mantenir-lo informat sobre tallers, cursos, conferències i altres activitats del seu interès.
(iii) Millorar la seva experiència com a usuari d'aquesta web, possibilitant accedir a articles sobre psicologia i altres ciències de la salut, fer comentaris personals sobre aquests articles i conèixer opinions i experiències d'altres usuaris que puguin resultar-li útils i del seu interès.

Per quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades de contacte amb l'usuari i els proporcionats a través d'e-mail o equivalents es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per part del / la mateix@. Les dades personals proporcionades durant la consulta realitzada o intervenció psicoterapèutica, es conservaran almenys durant 5 anys. El responsable pot procedir a la seva destrucció passat aquest període.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
(i) En l'àmbit psicoterapèutic, la legitimació per al tractament de les seves dades és possibilitar la realització de la intervenció sol·licitada, bé sigui puntual a través d'una trucada telefònica, missatgeria instantània, correu electrònic, videoconferència o qualsevol altra, bé sigui per la intervenció psicoterapèutica en consulta presencial o sessions on-line.
(ii) En l'àmbit d'ús de les pàgines web "xavieronate.com i .cat" i "viucreix.com i .cat", la base legal per al tractament de les seves dades és
    a) Millorar la seva experiència com a usuari, possibilitant accedir a articles de qualitat o comentaris per part d'altres usuaris que puguin resultar-útils i del seu interès.
    b) Poder comentar els articles publicats. Pot fer-ho de forma anònima o fent constar públicament el seu nom; si ho desitja també pot fer constar la seva adreça de correu electrònic (que no serà pública i només quedarà emmagatzemada a la intranet). En els comentaris que vostè faci constar la seva adreça web o Url, aquesta també serà pública.
    c) En tots els comentaris (anònims o no) quedarà registrada de forma automàtica l'adreça IP (número identificatiu de localització del dispositiu des del que es realitza el comentari), de manera que vostè accepta que, en comentar, es registri aquesta direcció; la finalitat és conèixer la localització aproximada des d'on ser realitza l'aportació i dur a terme estudis estadístics.
(iii) Si opta per facilitar el seu e-mail, vostè accepta que aquesta adreça s'incorpori en un fitxer per facilitar-li informació de tallers, seminaris, conferències, cursos o documents que puguin ser del seu interès. En qualsevol cas, vosté pot oposar-se a seguir rebent informació comercial en qualsevol moment, comunicant-ho al responsable de Protecció de Dades en les adreces adalt indicades.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal o autorització del/a interessat/da. Per exemple, podran comunicar-se les dades només necessaries i essencials a un altre professional sanitari, psicòleg o terapeuta amb la finalitat de millorar el tractament psicoterapèutic del/a interessat/da, amb el seu acord i consentiment.

¿Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Vostè té dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals, a sol·licitar la seva rectificació o supressió, a sol·licitar la limitació del seu tractament, en el cas únicament els conservarem per complir amb les obligacions legals i a oposar-se al tractament, així com a sol·licitar la portabilitat de les dades.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de Xavier Oñate Pujol. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per Xavier Oñate Pujol, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de Xavier Oñate Pujol l'ús que L'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de Xavier Oñate Pujol.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

admin

make up wisuda make up jogja make up prewedding jogja rias jogja prewedding jogja prewedding yogyakarta berita indonesia yogyakarta wooden craft daily review dinamo jogja genset jogja