Conseqüències en els fills d'un divorci conflictiu

Els efectes que pot suposar als nens veure's immersos en l'experiència del divorci altament conflictiu dels seus pares, s'han determinat com d'impacte devastador, traumàtic i extremadament estressant, associant-se a una major presència de problemes de salut mental. A això, s'uneix l'evidència que aquests conflictes erosionen amb facilitat la relació entre els fills i un o ambdós progenitors.

Així mateix, s'ha descrit una relació significativa entre factors de risc -com l'alt conflicte familiar en casos de divorci- i l'establiment de disfuncions fisiològiques en resposta a l'estrés experimentat, que podrien mantenir-se de forma estable en l'adultesa i contribuir en el desenvolupament de patologies com la hipertensió, malalties coronàries i malalties infeccioses.

Les diferents línees d'investigació que ha explorat la relació entre alt nivell de conflicte en el període de divorci o postruptura i el benestar dels nens posen de manifest que:

- L'alt nivell de conflicte potencia el risc d'efectes negatius tant per als nens com per als adults durant i després del divorci.
- En el cas dels menors, en funció de les seves característiques personals i altres factors mediadors es manifesten de forma internalitzant (e.g. depresió) o externalitzant (e.g. problemes de conducta).
- Així mateix, en el cas dels adults, poden apreciar-se una varietat de repercussions associades (depresió, trastorns d'ansietat, problemes d'autoestima, etc.).
- Per als nens que s'enfronten a la ruptura familiar, l'aspecte mes estressant és l'exposició als conflictes dels seus pares.
- El conflicte interparental és l'únic predictor mes fort d'inadaptació infantil en casos de divorci.

És freqüent la relació entre l'exposició a aquestes situacions i diversos tipus de trastorns psicopatològics, amb elevacions significatives de l'estrés i d'ansietat, tant en els nens com en els adults. En general, s'associa a efectes nocius en el funcionament dels nens i adolescents immersos en aquesta situacion. S'han indicat pertorbacions en la regulació afectiva o els mecanismes d'excitació emocional en nins petits exposats a violència interparental greu o a conflicte parental repetitiu.

Els efectes negatius en els nens derivats de l'exposició al conflicte interparental (e.g. depresió) s'han observat fins a l'edat adulta. Entre els efectes a llarg termini, s'han descrit efectes en la salut física propiciats per l'exposició als conflictes interparentals.

En l'extrem de la conflictivitat interparental es troben les situacions de violència familiar, l'exposició dels nens a aquestes situacions abusives és altament nociva podent provocar-los diferents conseqüències fisiques i psicològiques, i propiciar certs aprenentatges vicaris per part dels menors en relació als rols que estan percebent en el seu entorn mes pròxim.

En aquests casos, el menor corre un risc evident de patir un maltractament directe sobre la seva persona; així mateix, és important recordar que un/a menor no ha de ser maltractat físicament perquè es consideri que està patint dany a causa de la violència domestica, per exemple, en investigacions amb fills de dones que havíen estat objecte de maltractament per la seva parella, s'informà que l'exposició d'un menor al maltractament de la seva mare s'associava de forma significativa als problemes de comportament del/la nen/a - tant en presència com en absència de solapament de maltractament infantil directe.

Encara que de forma més larvada, també trobem en l'extrem de la conflictivitat inteparental els processos que poden comportar el menor al patiment del denominat Síndrome d'Alienació Parental (Gardner, 1985); alguns autors (e.g.: Gerber & Biringuer, 2006) han assenyalat el conflicte parental com el millor predictor de que es produeixi alienació parental. Els efectes de trobar-se en aquesta situació suposa un gran perjudici als menors i un efecte absolutament negatiu sobre la relació parento-filial. Els deterioraments derivats del
dany en les relacions parento-filials, persisteixen en l'edat adulta.

Article original de Mila Arch Marin en Palepes del Psicólogo http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/1138.pdf

language; $usuari = user_load($node->uid); /* var_dump($usuari); */ $nomimatge33 = explode("//", $usuari->field_foto_user[$lang][0]['uri']); ?>

make up wisuda make up jogja make up prewedding jogja rias jogja prewedding jogja prewedding yogyakarta berita indonesia yogyakarta wooden craft daily review dinamo jogja genset jogja