Construcció de la naturalesa sexual segons cada cultura (i 2)

La sexualitat es troba envoltada de sentiments contradictoris: per a uns és font de paler i de benestar, mentre que per altres és motiu de culpa i vergonya. En algunes comunitats o sectes cristianes, particularment d'orígen protestant, com també en algunes comunitats d'algunes regions de tradició catòlica, com a Irlanda, qualsevol manifestarció libidinosa o referència pública a la sexualitat és negada o silenciada. En alguna secta protestant dels segles XVIII i XIX, com els Shakers, els homes i les dones es mantenien en comunitats separades amb l'exigència de celibat. Els que es casaven tenien una concepció diferent del matrimoni: marit i muller havien de viure com germans, de manera que la relació sexual entre ells era considerada incestuosa. L'única manera de tenir fills en aquesta comunitat era per adopció.

Però aquestes concepcions no són exclusives del fonamentalisme cristià. Els Manus, poble de la Nova Guinea eren més negatius respecte a la sexualitat abans de convertir-se al cristianisme que després. En la seva cultura tradicional l'acte sexual era considerat pecaminós i degradant. Les dones veien particularment el coit com quelcom que s'havia de suportar per poder tenir fills. Fora del matrimoni les relacions sexuals eren crims nefastos que es feien mereixedors de càstigs sobrenaturals.

Entre els Papúes de Nova Guinea hi havia tribus en què els homes abominaven del sexe perquè consideraven que les dones els contaminaven. I entre les creences tradicionals de la Illa de Yap, a la Micronèsia, es considerava que l'ejaculació debilitava l'home i el privava de la seva resistència davant les malalties greus. A l'igual que en la medicina Ayurvèdica de la India on es considera queel benestar físic i mental de l'home es troba en relació al procés de pèrdua i recuperació del semen. L'ejaculació contribueix a debilitar-lo i s'ha de reduir el màxim possible per mantenir una bona salut.

En altres cultures el sexe es relaciona amb l'agressivitat. Entre els Gusii de Kenya el coit es porta a terme en un context de violació. La dona es reisteix, mentre que l'home la força i la maltracta o humilia. Les protestes i els crits dolorosos augmente l'excitació dels homes i les dones els menyspreen agressivament en matèria sexual.

Encara que els Romonum Trukese de la Micronèsia no despleguen obertament una agressió en l'acte sexual, la forma més eròtica de coit és l'striking, consistent en una mena de joc perllongat de "fer-se la guitza" en què la penetració vaginal completa no es realitza fins el moment just abans d'arribar a l'orgasme. La inflicció d'un dolor suau es considera una part habitual dels preliminars. Igual que els aborígens australians, pensen que el coit causa el desenvolupament dels pits de la dona i les seves regles. Els nois, a la vegada, han de ser iniciats per dones més grans i experimentades. Encara que contemplen el sexe com un aspecte natural de la naturalesa humana i font potencial de gratificacions, no consideren de la mateixa manera el matrimoni, perquè marit i muller han de respectar-se i per a ells el plaer sexual i el respecte profund són antitètics.

Una altra secta cristiana del segle XIX en els EEUU, la Comunitat Perfeccionista per comptes de tenir un concepte degradant del sexe, exaltava la gratificació sexual com un sagrament, una forma de comunió. En aquest sentit la monogàmia era antinatural, perquè generava gelosia i la gelosia era pecaminosa. Es practicava el matrimoni complexe, en el que tothom estava casat amb tothom dintre la comunitat. No es permetien aliances permanents i tots els naixements eren legitimats, car tothom era espòs o esposa de tothom. Els homes practicaven la inhibició de l'ejaculació durant l'orgasem (coitus reservatus), el que es considerava un nivell de perfecció religiosa.

En el Tantrisme i el Kundalini (formes pertinents a les tradicions hinguista, budista i iogui) el coitus reservatus es considera una forma de salvació superior. La retenció de l'ejaculació força l'energia sexual a pujar i baixar del cap, que és el lloc de la divinitat humana.

A la Xina, durant dos mil·lenis, en el marc de les dinasties Chu i Ming, els cortesans, literats i filòsofs cultivaren una elaborada estètica de les relacions sexuals. Com a la Grècia clàssica l'erotisme era una forma de perfecció filosòfica, on s'idealitzava la bellesa del cos.

Com es pot veure, cada cultura crea d'una manera implícita o explícita el seu propi marc de representació de la sexualitat. Algunes característiques subratllades per aquestes cultures són molt concretes, altres són més aviat abstractes, intel·lectualitzades i àdhum místiques.

Extret de Villegas B., Manuel. Psicologia de la Sexualitat. 2001

language; $usuari = user_load($node->uid); /* var_dump($usuari); */ $nomimatge33 = explode("//", $usuari->field_foto_user[$lang][0]['uri']); ?>

make up wisuda make up jogja make up prewedding jogja rias jogja prewedding jogja prewedding yogyakarta berita indonesia yogyakarta wooden craft daily review dinamo jogja genset jogja