Els beneficis de prendre's un temps per recuperar-se de l'estrés laboral

Els atletes coneixen la importància de relaxar els músculs després de realitzar un exercici intens, permetent així que el cos pugui descansar i enfortir-se per un nou entrenament. De la mateixa manera, la investigació recent mostra la rellevància del descans i la recuperació per mantenir un equip de treball psicològicament saludable.

Amb aquesta analogia, el Comitè per a la visibilitat de la Societat per a la Psicologia Industrial i Organitzacional (SIOP-Society for Industrial and Organizational Psychology) presenta el seu nou llibre blanc titulat A Marathon, Not a Sprint: The Benefits of Taking Time to Recover from Work Demands (És una marató, no un esprint: els beneficis de descansar per recuperar-se de les demandes laborals), a través del qual subratlla els beneficis que els treballadors, de la mateixa manera que els atletes, puguin comptar amb un temps per desconnectar, relaxar-se i recuperar-se de les demandes del treball, i ofereix una sèrie de pautes dirigides tant a les organitzacions com als empleats per possibilitar que això sigui possible.

El document comença indicant que l'esforç invertit per completar totes les tasques que poden sorgir dins el context laboral així com per fer front als factors d'estrès relacionats amb el treball (per exemple, conflictes amb clients o amb els mateixos companys) pot "drenar "els recursos psicològics importants dels empleats (com l'energia mental o la positivitat en l'estat d'ànim, entre d'altres) i deixar-los amb una sensació d'esgotament.

La investigació suggereix que quan els empleats són capaços de recuperar-se de les demandes de treball, evidencien una sensació de benestar, una major capacitat de rendiment i un alt grau de compromís. Segons especifiquen els autors d'aquest Llibre Blanc, recuperar implica sortir fora de la feina, relaxar-se i experimentar l'absència de demandes relacionades amb l'àmbit laboral, "com si es premés un botó per posar-se en off". El seu efecte positiu s'estén, no només a la construcció de recursos socials i psicològics que redunden en un major benestar, sinó també a la interrupció de les conseqüències negatives derivades de les exigències i els estressors laborals.

No obstant això, quan la jornada laboral és altament estressant, els empleats romanen en estat d'activació en el transcurs del mateix dia (fins i tot a les nits), el que disminueix la probabilitat de reposar recursos fonamentals durant les hores en què no es treballa. Si aquesta situació es manté, la tensió resultant de les demandes de treball pot acumular-se, incrementant-se la necessitat de recuperació al final de la setmana.

Referent a això, el document ressalta el paper que juguen les vacances i els caps de setmana per refer-se de aquesta tensió acumulada. Tal com afirmen els autors, la recuperació significativa pot -i ha de- ocórrer diàriament, així com durant els períodes de descans més llargs.

De forma paral·lela, la sensació de sentir-se descansat i recuperat no només es reflecteix en l'execució eficaç de les tasques sinó també en la capacitat d'iniciativa, en la creativitat i en la realització de comportaments cooperatius amb els companys.
Quant al temps que transcorre fora de les hores de treball, es consideren d'especial interès les activitats i les experiències psicològiques (no laborals) associades amb aquests moments. La investigació empírica identifica almenys tres d'elles que resulten beneficioses per a una recuperació eficaç: el desinterès psicològic, la relaxació i la formació.

D'acord amb tot l'anterior, els autors recomanen als ocupadors encoratjar als treballadors perquè es beneficiïn del seu temps lliure fora de l'horari de treball, atès que recuperar-se i revitalitzar-de manera regular és crucial tant per al benestar i el rendiment dels empleats com per a l'èxit a llarg termini de les organitzacions. En aquesta línia, els autors del llibre blanc ofereixen les següents recomanacions per promoure un equip de treball saludable, compromès i productiu:

• Reduir els factors d'estrès. Un primer pas seria portar a terme accions dirigides a evitar o reduir les demandes i estressors relacionats amb el treball (per exemple, l'ambigüitat de rol o els conflictes laborals). No obstant això, cal assenyalar que no totes les demandes poden ser reduïdes, per tant, cal tenir la possibilitat de recuperar-se de elles.

• Animar els empleats a prendre vacances. Un informe recent realitzat per economistes d'Oxford i patrocinat per American Express, afirma que els empleats es deixen sense agafar una mitjana de 5 dels 21 dies de vacances que els correspon a l'any. Segons aquest estudi, encoratjar als empleats a utilitzar el temps de vacances, en lloc de negociar recompenses monetàries addicionals a canvi d'aquests dies, pot garantir tant als empleats com a les organitzacions que es capitalitzin les oportunitats de recuperació.

• Reforçar aquests principis a través del lideratge. Els líders són una font important d'informació respecte als valors de l'organització i els comportaments que s'espera per part de tots els membres que la componen. Per aquesta raó, poden constituir un model de com recuperar-se de les tensions de la feina de forma eficaç, prenent-ells mateixos un temps de descans. De fet, els líders que donen suport als empleats en la creació d'un equilibri familiar i laboral, ajuden a reduir els conflictes treball-família i a incrementar la satisfacció en el treball.

• Desenvolupar polítiques d'ús de tecnologia relacionada amb el treball. Els supervisors poden encoratjar activament als seus empleats a que es relaxin i es recuperin de les hores treballades mitjançant la creació de polítiques i normes relatives a l'ús apropiat de tecnologia relacionada amb l'àmbit laboral, com ara establir límits sobre la freqüència de trucades telefòniques o correus electrònics relacionats amb el treball durant les nits, caps de setmana i vacances.

• Permetre un horari flexible. La flexibilitat laboral és una eina que poden implantar les organitzacions per garantir que els seus empleats tinguin una oportunitat per poder recuperar-se adequadament. Pot consistir en l'aplicació d'una jornada flexible (pel que fa a hores d'inici), instaurant el teletreball, o comprimint horaris.
A part de les recomanacions anteriors, el document enumera un seguit de consells per "recarregar les bateries", que poden seguir els empleats a manera individual:

• Preneu-vos un temps per aprendre a separar. Estratègies com desinstal·lar del seu telèfon mòbil el correu electrònic de la feina o activar una resposta automàtica que indiqui que es troba fora de l'oficina durant les vacances pot fer que sigui més fàcil distanciar-mentalment del treball.

• Relaxeu-vos. Activitats com la meditació, el ioga, sortir a caminar o la lectura d'un llibre, faciliten tant al sistema físic com a psicològic tornar als seus nivells de repòs, permetent que es produeixi el procés de recuperació.

• Marqueu metes. Apuntar-se a algun curs per aprendre una nova habilitat, realitzar algun exercici que suposi un repte, viatjar i / o comprometre amb alguna activitat creativa, constitueixen activitats no relacionades amb l'àmbit laboral que poden ajudar a restablir els seus recursos psicològics, i contribueixen a mantenir un estat d'ànim positiu ia incrementar la seva autoconfiança.

• Estableixi rutines per recuperar-se. El desenvolupament de rutines al voltant de la recuperació ajuda a reduir l'esforç que suposa la participació en aquestes activitats. Alguns exemples podrien ser establir rutines d'exercici, reunir-se regularment amb familiars i amics, mantenir hàbits de son saludables, etc.

• Feu una xarxa de suport. La xarxa social (ex .: persones que són significatives per a nosaltres) pot servir de suport per a recuperar-se de la feina.

El document es troba disponible en anglès a través del següent enllaç:
http://www.siop.org/WhitePapers/AMarathonNotASprint.pdf

Font: Infocop

language; $usuari = user_load($node->uid); /* var_dump($usuari); */ $nomimatge33 = explode("//", $usuari->field_foto_user[$lang][0]['uri']); ?>

make up wisuda make up jogja make up prewedding jogja rias jogja prewedding jogja prewedding yogyakarta berita indonesia yogyakarta wooden craft daily review dinamo jogja genset jogja