Els pensaments negatius en la depressió s'associen amb sensacions perceptives

Trobo remarcable que, segons aquest estudi, el 40% d'enquestats experimenten sensacions corporals. Penso que reflecteix quelcom obvi: no hi ha divisió entre cos i ment. El que succeeix a la psique, està succeint al cos físic, i viceversa. L'experiència professional em fa constatar que passa el mateix que explica aquest estudi amb els problemes d'ansietat, d'estrés i pànic, els trastorns alimentaris i altres trastorns de l'estat d'ànim. Va sent hora que els terapeutes i professionals sanitaris re-considerem l'organisme com Un Tot. Avancem!

Segons un equip d'investigadors del Departament de Psiquiatria i Psicoteràpia de la Universitat d'Hamburg (Alemanya), els pensaments negatius i els fenòmens sensorials que experimenten les persones amb depressió no haurien conceptualitzar-se com experiències independents.

L'estudi, publicat a la revista Cognition and Emotion (Cognició i Emoció) sota el títol "Beyond words: Sensory properties of Depressive thoughts" (Més enllà de les paraules: propietats sensorials dels pensaments depressius), pretén determinar fins a quin punt les cognicions depressives van acompanyades d'experiències sensorials, així com el tipus de relació existent entre aquesta associació i la gravetat dels símptomes, la consciència de malaltia i la qualitat de vida del pacient.

Per a tal fi, s'han analitzat les dades procedents d'una mostra de 356 persones diagnosticades amb depressió lleu a moderada -seleccionades a través de diferents fonts (hospitals, companyies d'assegurances i fòrums on-line) -, a les que se'ls va aplicar un qüestionari online relatiu a les propietats sensorials dels seus pensaments depressius. Els resultats mostren que el 57% dels participants va afirmar que els seus pensaments negatius presentaven qualitats sensorials (per exemple, algunes persones van manifestar que la crítica interna dels seus pensaments negatius s'acompanyava d'una veu real).

Pel que fa a la modalitat, el 40% va experimentar sensacions corporals, el 31% auditives i el 27% visuals. Així mateix, els autors van observar que el grau de percepció s'associava amb la qualitat de vida del pacient. De fet, aquells que van reportar propietats sensorials en els seus pensaments negatius havien tingut més episodis depressius previs i havien estat hospitalitzats per depressió amb més freqüència. L'estudi conclou que els pensaments depressius no només són verbals, sinó que comunament s'acompanyen d'experiències sensorials que reforcen la sensació d'autenticitat d'aquest tipus de pensaments, el que augmenta l'impacte emocional i contribueix a la seva generalització, sent més difícil canviar-los.

Tal i com assenyalen els autors, si bé és imprescindible realitzar més estudis de replicació, aquests resultats tenen importants implicacions pràctiques tant a l'hora de dissenyar futures escales d'avaluació de la depressió com en la implementació de tractaments eficaços. Referent a això, suggereixen que els fenòmens sensorials poden utilitzar d'una manera positiva durant el procés d'intervenció, per exemple, animant als pacients a reviure experiències feliços o imaginar-portant a terme accions amb resultats positius.

Font i Foto: British Psychological Society

language; $usuari = user_load($node->uid); /* var_dump($usuari); */ $nomimatge33 = explode("//", $usuari->field_foto_user[$lang][0]['uri']); ?>

make up wisuda make up jogja make up prewedding jogja rias jogja prewedding jogja prewedding yogyakarta berita indonesia yogyakarta wooden craft daily review dinamo jogja genset jogja