Impotència sexual: Problemes amb l' erecció

És el trastorn sexual més freqüent entre els homes que consulten, afectant a un 7-10 per cent d'ells, i es caracteritza per la incapacitat per a obtenir o mantenir una erecció adient fins al final de l'activitat sexual. L'alteració provoca malestar o dificultats en les relacions interpersonals. Certs manuals de diagnòstic exigeixen una duració mínima dels símptomes de sis mesos.

Cal descartar que sigui provocada per una malaltia mèdica, com la diabetes mellitus, l'esclerosi múltiple, lesió medular, insuficiència renal o alteracions del sistema nerviós vegetatiu produides per radiació o cirurgia.

De la mateixa manera no es pot confondre amb un trastorn sexual induit per substàncies, per exemple fàrmacs antihipertensius, antidepressius, neurolèptics o altres drogues.

Els trastorns de l'erecció ocasionals no es consideren trastorn de l'erecció en l'home, ja que la major part dels homes han tingut en alguna ocasió un problema d'erecció.

El tractament va dirigit a la disminució de l'ansietat, eliminar les preocupacions obsessives per aconseguir una erecció adequada, a fomentar la confiança en un mateix i l'aprenentatge de tècniques per mantenir l'erecció durant el temps que es desitgi.

language; $usuari = user_load($node->uid); /* var_dump($usuari); */ $nomimatge33 = explode("//", $usuari->field_foto_user[$lang][0]['uri']); ?>

make up wisuda make up jogja make up prewedding jogja rias jogja prewedding jogja prewedding yogyakarta berita indonesia yogyakarta wooden craft daily review dinamo jogja genset jogja