La pràctica de mindfulness a l'escola redueix els símptomes de depressió en els adolescents

L'atenció plena o mindfulness, és una forma de teràpia de meditació basada en la consciència plena sobre els pensaments en el moment actual. Pretén que la persona se centri en el moment present d'una manera activa, procurant no interferir, ni valorar el que se sent o es percep en cada moment. Com a procediment terapèutic, busca, sobretot, que els aspectes emocionals, siguin acceptats i viscuts en la seva pròpia condició, sense ser evitats o intentar controlar-los. La depressió sol tenir les seves arrels en una espiral de sentiments i preocupacions negatives. Una vegada que una persona aprèn a reconèixer més ràpidament aquests sentiments i pensaments, es pot intervenir per prevenir aquesta possible depressió.

Mentre que el mindfulness ha estat àmpliament provat i aplicat en pacients adults amb depressió, aquesta és la primera vegada que el mètode ha estat estudiat en un gran grup d'adolescents en l'entorn de la seva escola, utilitzant un disseny controlat aleatori. L'objectiu de l'estudi, dirigit per Filip Raes, va ser comprovar l'eficàcia d'un programa de mindfulness grupal, dirigit a reduir i prevenir la depressió en una població adolescent.

El treball es va dur a terme en cinc escoles secundàries de Flandes, Bèlgica. La mostra va incloure a 408 estudiants entre 13 i 20 anys. Abans de l'estudi, tots els participants van respondre a un qüestionari dissenyat per revelar els símptomes de la depressió, l'estrès i l'ansietat. Els participants van ser dividits a l'atzar, en dos grups: un grup control i un altre grup amb el programa d'intervenció de mindfulness. El primer grup, no va rebre entrenament. El segon grup, va ser entrenat en un programa de mindfulness, que incloïa l'aprenentatge de respiració conscient i d'exercicis d'exploració del cos, a més de compartir les experiències d'aquests exercicis, històries i reflexions amb el grup. També van rebre psicoeducació sobre l'estrès, la depressió i l'autocura. Tots dos grups van emplenar el qüestionari de nou, immediatament després de la formació, i una tercera vegada, sis mesos després.

Els estudiants que pertanyien al grup del programa d'mindfulness, van mostrar una disminució dels símptomes de depressió, ansietat i estrès tant immediatament després, com als sis mesos del programa. A més, els joves van seguir el programa van ser menys propensos a desenvolupar símptomes pronunciats de depressió.

Abans de l'inici del programa, els dos grups tenien un percentatge similar en les puntuacions de depressió (el grup control un 24% i el grup amb entrenament un 21%). Després de dur a terme el programa de mindfulness, aquest percentatge va ser significativament menor en el grup amb entrenament (15%), enfront del grup control amb un 27%. Aquesta diferència es va mantenir sis mesos després que es dugués a terme el programa, sent els percentatges de les puntuacions de depressió del 16% per al grup experimental i del 31% per al grup de control.

Els resultats suggereixen que el mindfulness pot ajudar a disminuir els símptomes associats amb la depressió, i que protegeix reduint i prevenint la depressió en els adolescents.

Referència de l'estudi:

Raes, F.; Griffith J.W.; Van der Gucht, K. i Williams, J.M.G. School-Based Prevention and Reduction of Depression in Adolescents: a Cluster-Randomized Controlled Trial of a Mindfulness Group Program. Mindfulness (març 2013).

Font:

Infocop

language; $usuari = user_load($node->uid); /* var_dump($usuari); */ $nomimatge33 = explode("//", $usuari->field_foto_user[$lang][0]['uri']); ?>

Daniel Boyero

make up wisuda make up jogja make up prewedding jogja rias jogja prewedding jogja prewedding yogyakarta berita indonesia yogyakarta wooden craft daily review dinamo jogja genset jogja