La psicologia humanista i el dolor

El 19 de setembre Manel Villegas i Besora, professor de psicologia de la UB, va donar una conferencia al COPC sobre la presencia del sofriment en l’existència humana. Van presentar aquest acte, organitzat peí Grup de Treball de Dolor Crònic de la Secció de Psicologia Clínica i de la Salut, Maika Bakaikoa, psicòloga de la clínica del dolor de l’Hospital Germans Trias i Pujol i coordinadora del Grup de Treball, i Sònia Tapia, psicòloga de la Unitat del Dolor de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Manel Villegas va començar la conferencia explicant que el sofriment es una part inherent a l’existència humana. «¿Per què patim? Perquè som éssers vius, en relació amb el món, i com a tais tenim dues sensibilitats bàsiques: la capacitat d’experimentar el plaer i el dolor. I en aixó hi ha acord entre totes les tradicions filosòfiques i religioses.»

També va establir la diferencia entre els conceptes de dolor, patiment i sofriment: «El dolor es de naturalesa biològica i es una sensació igual que el fred o la calor; l’experimenten tots els éssers amb sensibilitat nerviosa. En canvi, el patiment es la experiència del dolor, la manera com experimentem l’experiència física del dolor, que pot ser de moltes maneres: rabiosa, rebel, conformada, etc. El sofriment té una dimensió mes existencial, ve del verb suportar i fa referència a la manera com suportem el dolor».

La característica humana es que el dolor el vivim (present), el recordem (passat) i l’anticipem (futur). Grades a la dimensió temporal el dolor es converteix en patiment i en sofriment. Això es important en el dolor crònic, ja que aquests processos influeixen en la vivència present del dolor.

Situant el tema de la conferencia en un context historie mes ampli, va explicar que abans el dolor es vivia d’una manera molt diferent. No s’esperava que la medicina el cures, sinó que tenia un transcurs natural. El dolor era part de la vida. «Si un es queixava per un dolor, es deia que l¡ faltaven virtuts (valor). Eren societats sotmeses a guerres, desgracies naturals, etc. Nosaltres, com a societat hedonista, ens hem tornat intolerants amb el dolor, amb la qual cosa el patiment es molt mes gran».

També va explicar les diferents concepcions tradicionals del dolor. Va començar per la concepció punitiva del dolor, segons la qual el dolor es un càstig diví; Déu castiga l’home a viure amb dolor peí seu pecat original. Després va parlar de la concepció redemptora del dolor (cristianisme), que té una visió similar, d’acord amb la qual el dolor es una via per redimir el pecat; el que pateix es guanya el cel. També va parlar de la concepció alliberadora del dolor pròpia de l’hinduisme i el budisme; a través del dolor la persona aprèn el que es essencial i el que es irrellevant. Finalment, va explicar la concepció mística del dolor, que el veu com una fusió transcendental amb el tot.

Va finalitzar l’exposició remarcant la importància del dolor com a motor de canvi -sense vivència/ emoció no hi ha cap aprenentatge significatiu- i el paper del terapeuta -que no es eliminar-lo, sinó valorar l’origen, la força i el valor d’aquest dolor pel canvi—.

Referència: Revista del COPC núm 205. desembre-gener 07-08.

language; $usuari = user_load($node->uid); /* var_dump($usuari); */ $nomimatge33 = explode("//", $usuari->field_foto_user[$lang][0]['uri']); ?>

make up wisuda make up jogja make up prewedding jogja rias jogja prewedding jogja prewedding yogyakarta berita indonesia yogyakarta wooden craft daily review dinamo jogja genset jogja