manipulacio psicoleg barcelona granollers

Aprenent del segon i una mica més après del primer, un dels meus interessos en els darrers mesos ha estat el de com i on encaixar al pervers...

La Intel·ligència emocional té un vessant intrapersonal, que inclou: la percepció i expressió adequada de les pròpies emocions, la consciència i comprensió emocional i l'...

Actualment, la temàtica de les sectes és poc coneguda, si bé revesteix d'un enorme interès, tant per la gravetat dels seus efectes com pel seu impacte poblacional.

Així ho afirma el Grup de...

Hi ha situacions a la vida que semblen ser un carreró sense sortida. El sentiment que predomina, després de temps de lluita, sol ser el de la desesperança. Quan a aquest sentiment se li afegeix la...