Pensaments incontrolats: és millor acceptar-los o bé controlar-los?

La facultat per controlar la nostra ment i dirigir-la de forma voluntària cap a aquelles tasques i continguts que desitgem en cada moment és, probablement, un anhel tan antic com el mateix ésser humà. Tanmateix, gaudir d'aquesta destresa sembla una cosa molt allunyada de la quotidianitat. El terapeuta desitjaria recordar el nom del pacient que té davant; l'alumne, la resposta a la pregunta de l'examen que poc abans havia estudiat, la persona que necessita comprar una medicina, el carrer on hi ha la farmàcia de guàrdia i que retenia en la ment fins fa només uns minuts.

Per contra, la dona d'un marit infidel, desitjaria no recordar més aquest engany que ella li va perdonar fa temps; l'empleat, el comentari desagradable del seu cap, el conductor, l'accident que el va obligar a fer repòs durant mesos. Desempallegar-se d'un record desagradable, que torna una i altra vegada, no sembla gens senzill, com tampoc ho és concentrar sense distreure en una tasca o recordar alguna cosa important just quan es desitja. Aquesta asimetria en el control mental és un motiu comú de malestar i la motivació que condueix a moltes persones a les consultes psicològiques.

Durant dècades els psicòlegs clínics han desenvolupat procediments amb l'objectiu d'extingir, disminuir i / o canviar els pensaments intrusos. Diversos d'aquests mètodes formen part de l'arsenal terapèutic més identificat amb la teràpia cognitiu - conductual (per exemple, la parada de pensament, la distracció o la reestructuració cognitiva). No obstant això, avui dia aquestes tècniques han estat qüestionades tant des de la recerca bàsica com des del camp clínic aplicat. Com a alternativa, els nous corrents de la teràpia de conducta proposen recórrer als mètodes d'acceptació i mindfulness davant l'aparició d'aquest tipus de pensaments.

Des de les primeres publicacions en la dècada dels vuitanta, els estudis de Wegner sobre supressió del pensament han resultat una inspiració fonamental per a multitud de clínics que qüestionaven la utilitat de les estratègies directes de control mental. Al principi, Wegner i els seus col·laboradors van comprovar la impossibilitat dels participants d'alliberar-se d'una imatge mental (un ós blanc) durant cinc minuts quan se'ls instruïa específicament en aquest sentit. Enfront del que es podria creure abans de començar l'experiment, mantenir-se lliure del pensament resulta estadísticament poc probable al cap d'uns pocs minuts. I el que és més important: intentar durant un temps d'eliminar-lo semblava provocar que resorgís amb més freqüència i intensitat en un segon moment de l'experiment. En poques paraules: la supressió voluntària del pensament acabava tornant-se contraproduent.

Recolzats en evidències com aquesta, les teràpies de tercera generació han plantejat una aproximació alternativa. Així, la Teràpia d'Acceptació i Compromís, la Teràpia Cognitiva amb base en el Mindfulness, la Teràpia Dialèctica Comportamental i l'activació Conductual han preconitzat -almenys en determinats moments de les seves intervencions - la conveniència de no tractar de canviar, eliminar o alterar els pensaments intrusos, sinó contemplar amb distància, " desliteralitzar-los" i no reaccionar d'una manera determinada davant d'ells, sinó només observar-los. Però quina d'aquestes dues estratègies -control directe o acceptació - s'ha mostrat més eficaç experimentalment?

En el treball aquí ressenyat sobre la utilitat comparada d'ambdós enfocaments per tractar els pensaments intrusius es van revisar un total de 45 estudis, a més de considerar les conclusions de dos meta-anàlisi més generals. Diversos d'aquests estudis eren de laboratori i en ells es generaven artificialment pensaments que després calia intentar controlar, però en altres casos es tractava de població clínica amb diagnòstic d'obsessió.

En conjunt, i amb algunes excepcions que també han aparegut en diverses investigacions, la revisió empírica dóna uns resultats molt prometedors per a les tècniques d'acceptació i mindfulness de cara al maneig dels pensaments i la resposta emocional associada a aquests. No obstant això, altres estratègies cognitivoconductuals - en particular: la distracció focalitzada (substituir el pensament intrús per un altre entrenat prèviament) i la reavaluació (una forma de reestructuració sobre la importància o transcendència del pensament intrús) - mostren resultats equivalents. Per tant, amb l'estat actual de la qüestió, és prematur assegurar que els primers de desplaçar als mètodes més convencionals. Almenys en el terreny experimental, es podria afirmar que " la partida està ara mateix empatada".

No obstant això, si atenem a l'interès que els mètodes basats en l'acceptació o el mindfulness estan despertant en els clínics de tot el món, és fàcil que la balança comenci a inclinar-se a favor de la incorporació de l'enfocament de la tercera generació. Molts terapeutes semblen trobar en aquestes noves tècniques els mètodes que trobaven a faltar per ajudar els seus pacients per enfrontar-se amb determinats pensaments. Per descomptat, aquest no és un argument científic, i l'important és que aquesta hipotètica utilitat clínica es corrobori a través d'investigacions més àmplies i millor controlades. En particular, un dels punts a millorar en la investigació consisteix en la inclusió de seguiments a llarg termini de l'eficàcia de les diferents tècniques. Fins ara els estudis analitzen majoritàriament què passa uns minuts o unes hores després d'emprar una estratègia o una altra, o quin és el seu resultat després d'una o poques setmanes. És evident que amb dades a tan curt termini no es pot concloure quines estratègies són millors des del punt de vista clínic, en què l'important són els resultats a mesos i anys vista.

D'altra banda, és un error no establir diferències entre els mètodes emprats en la literatura científica de supressió de pensament i els proposats a la clínica conductual. Les diferències que hi ha entre un mètode com la parada de pensament i les estratègies de supressió de pensament típicament usades en experiments són indefugibles. El mateix es pot dir respecte a l'acceptació, ja que no és igual un tractament que la promogui amb metàfores i exercicis específicament dissenyats i la justifiqui pels objectius vitals, que oferir als participants únicament unes indicacions per a " acceptar" "no fer res" davant els pensaments que els sobrevinguin.

L'article complet es pot trobar a la revista Anàlisi i Modificació de Conducta:

Barraca, J. (2011). ¿Aceptación o control mental? Terapias de aceptación y mindfulness frente a las técnicas cognitivo-conductuales para la eliminación de pensamientos instrusos. Análisis y Modificación de Conducta, 37, (155-156), 43-63

És millor acceptar o tractar de controlar els pensaments intrusos? Eficàcia comparada de les teràpies d'acceptació i mindfulness davant les tècniques cognitiu-conductuals. Font: infocop

language; $usuari = user_load($node->uid); /* var_dump($usuari); */ $nomimatge33 = explode("//", $usuari->field_foto_user[$lang][0]['uri']); ?>

Daniel Boyero

make up wisuda make up jogja make up prewedding jogja rias jogja prewedding jogja prewedding yogyakarta berita indonesia yogyakarta wooden craft daily review dinamo jogja genset jogja