Psicologia de la meditació: la psique de tornada a casa

psicologia meditacio barcelona granollers

La Psicologia sembla estar tornant la seva mirada cap a tècniques com la meditació o el mindfulness, que recuperen la importància de l'atenció i la consciència, i se centren en el moment present. Si bé és cert que les tècniques meditatives no són desconegudes, almenys en la teoria, per a una gran part de la població, la realitat mostra que la imatge que es té de les mateixes es distancia de la realitat científica que les sustenta.

Infocop, la revista del Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs, fent-se ressò d'aquest moviment, vinculat a les teràpies psicològiques de tercera generació, ha volgut conèixer el punt de vista de diferents psicòlegs la trajectòria professional s'hagi lligada, d'una o altra manera , a les tècniques meditatives i les teràpies de tercera generació.

De tant en tant convé recordar que els senyals d'identitat de la Psicologia es nodreixen de dues paraules gregues, psiqué i logos. Per entendre els nexes entre Psicologia i Meditació ambdues paraules són rellevants.

En grec clàssic psiqué significava respiració, buf, alè i la paraula afí en xinès és qi, chi. És una cosa més que mera coincidència que les dues paraules es pronuncien de forma semblant en ambdues llengües: psi, chi. En la seva evolució "psiqué" i "chi" han vingut a significar energia vital, flux, esperit, força. Subjau un canvi de perspectiva. En posar l'èmfasi en l'energia se subratlla que la realitat bàsica no és material enfront dels qui en Psicologia (en Medicina, en altres ciències, en altres disciplines) insisteixen que la realitat bàsica és material. La paraula qi, txi, està obrint-se camí en la llengua espanyola contemporània a través de la denominació d'activitats com tai-txi, txi-kung, qigong. El que s'escrigui qi o txi és una seqüela d'utilitzar el sistema Pinyin o Wade-Giles en la transcripció dels logogramas xinesos als caràcters llatins. Prana és la paraula afí en sànscrit i el seu ús és central en la pràctica del ioga a través de determinats exercicis de respiració profunda denominats Pranayama.

El paper que es dóna a la noció de "psiqué" (a la Psicologia occidental) "qi", "ki", "prana" (a la Psicologia oriental) no és intranscendent. La conseqüència directa és donar entrada (o passar per alt) la consciència i els estats de consciència en l'activitat psicològica a través de la docència, de la recerca, de l'exercici professional. Hi ha èpoques i enfocaments en què la consciència ha estat present o ha estat absent. En la parla quotidiana esmentar la consciència és al · ludir a la Psicologia com a disciplina especialitzada en l'estudi científic de la condició humana. "La consciència és la nostra visió del món en primera persona" assenyala Susan Blackmore, ex-professora de Psicologia, en el seu llibre "Consciousness: an introduction", publicat l'any 2003.

Aquesta és la tradició que recuperen els que introdueixen la meditació com una pràctica que els professionals de la Psicologia han de conèixer per assumir-la com pertinent o impertinent en la seva pròpia higiene mental i emocional, en les pautes d'actuació que mantenen amb els seus clients, amb els seus pacients.

LA MEDITACIÓ OCCIDENTAL: PENSAR, RAONAR, IMAGINAR

En la cultura occidental la paraula "meditar" ve a significar "aplicar amb profunda atenció el pensament a la consideració d'una cosa, o discórrer sobre els mitjans de conèixer-la o aconseguir-la", segons es ressenyava en el tom XXXIV de l'Enciclopèdia Universal Il · lustrada (1923). Meditar té a veure amb pensar, discórrer sobre alguna cosa, és a dir, lógos a gust del consumidor.

En la iconografia clàssica solia representar-se a la meditació com una dona madura amb el cap reclinat sobre una mà, amb la mirada baixa, asseguda amb gran recolliment i maneres. Com a rerefons un ambient d'estudi: llibres, una esfera, figures geomètriques, objectes curiosos. Es tractava, doncs, de la meditació d'índole filosòfica que ha donat lloc a nombroses obres que porten Meditació com a títol a la portada. August René Rodin (1840-1917) va consolidar el prototip estètic de la persona que filosofia i medita en "El Pensador", estàtua de la qual existeixen diverses còpies totes elles originals en diferents museus. Francisco de Goya (1746-1828) va optar per retratar meditabund a Gaspar de Jovellanos (1744-1811) en el retrat que es pot gaudir al Museu del Prado.

Va tractar de realçar la figura del polític i home d'estat que meditava abans o després de prendre decisions. Per alguna cosa Jovellanos és considerat el màxim representant de la Il · lustració espanyola, és a dir, afrancesat. Fins al retrat de Jovellanos solia representar-se a els Grans d'Espanya de peu, de genolls oa cavall, guerrejant o caçant. Poc o gens de meditacions lliurepensadores. Ara el Rei i el Príncep tenen a gala ser retratats com a esportistes.
Una segona accepció de la paraula meditar en la ja esmentada Enciclopèdia era "i discórrer intel·lectualment sobre un misteri de la nostra santa fe o sobre matèria moral, per aprofitament i fruit espiritual" (p. 160). Aquí la meditació adquireix connotacions més complexes, misterioses, morals, virtuoses. En els entorns monoteistes la meditació sol integrar-se en cerimònies i ritus on es convida els creients a imaginar contemplativament a la Deïtat, tant si es diu Jahvè, Zeus, Deus, Déu, Al·là, irrepresentable per musulmans i jueus. Res d'això passa en la tradició budista: res a dir respecte a la divinitat.

"La meditació pot versar sobre tot, àdhuc sobre un cap depravat, i així es medita també fer una acció dolenta. Però la paraula conserva tota la seva dignitat "segueix indicant en l'esmentada Enciclopèdia (p. 158). És a dir, els continguts de la meditació poden ser benèvols o malèvols, per si mateixa, meditar és una activitat que esdevé en "el santuari de la consciència". Aquesta expressió serveix de baula entre ambdues tradicions.

LA MEDITACIÓ ORIENTAL: ATENCIÓ, ATENCIÓ, ATENCIÓ
En la cultura oriental la paraula "meditació" té a veure amb la realització d'uns exercicis de respiració i amb el domini d'unes tècniques de concentració i recolliment mental o espiritual. Aquesta distinció té el seu rerefons històric a Europa i Estats Units.

En els textos de parla anglesa utilitzen la paraula "mind", és a dir, ment i això sol comportar connotacions mentalistes. En els textos de parla francesa utilitzen la paraula "esprit", és a dir, esperit i això comporta connotacions espiritualistes. El que està en joc és la paraula "psique" traduïble com ment o com esperit a conveniència.

En la cultura de parla anglesa del segle XIX, membres actius de les anomenades societats teosòfiques es van dedicar a traduir textos budistes, taoistes. La Teosofia és una vella disciplina neoplatònica que va sorgir al segle III i que va comptar amb un nombre creixent d'adeptes a partir del segle XV. Subratllaven el paper de la intuïció en el coneixement immediat i directe de tot el que té a veure amb la divinitat i abordable en termes filosòfics. Relegaven a un segon pla el paper de la fe i de la revelació divina. D'aquí l'èmfasi en l'ús de la paraula "ment".

En la cultura de parla alemanya primer, i després francesa, del segle XIX es va obrir pas una disciplina filosòfica, coneguda com Fenomenologia, el punt de mira era l'estudi dels fenòmens fonamentals deixant de banda tot judici o prejudici, tota creença
W.F. Hegel (1770-1831), Edmund Husserl (1859-1938), i Maurice Merlau Ponty (1908-1961). Emfatitzar l'ús de la paraula esperit. Aquesta tradició és present en el dret espanyol, aliè al positivisme.

En la cultura de parla hispana ambdues tradicions han tingut certa influència en alguns països d'Hispanoamèrica però poca o gens a Espanya, on va prevaler la filosofia tomista i escolàstica a les universitats. Els escassos pensadors aficionats a les lectures teosòfiques o fenomenològiques marxar a l'exili, desterrats, vetats per a la docència, perseguits per les bones o per força. Molt diferent hauria estat la cultura i la política espanyola si Josep I Bonaparte (1768-1844) hauria pogut regnar des de 1808 fins que va morir o si el regnat d'Amadeu I de Savoia (1845-1890) s'hagués mantingut des de 1870 fins la seva mort. A tots dos els van fer la vida impossible durant els cinc i els tres anys dels seus respectius lliurepensadors regnats.

Aquestes escoles teosòfica i fenomenològica es van obrir pas a Espanya a partir de 1960 a les maletes dels pocs turistes espanyols que parlaven anglès, francès o alemany, oa través d'editorials radicades a Mèxic oa l'Argentina, ia poc a poc també a Espanya.

En els exercicis respiratoris en les tècniques meditatives orientals es treballa l'atenció, l'atenció plena i continuada, la contemplació. Es tracta d'estar plenament conscients en cada lloc i moment. És a dir, se situa el lógos entre parèntesis, brillant per la seva absència en els estats meditatius.

El prototip estètic és qualsevol estàtua de Buda assegut en posició de lotus, assegut amb els mitxelins a l'aire, estirat a punt de fer un somni o amb cara de bon dia al despertar. En els entorns budistes, taoistes no hi ha cap ésser suprem en qui pensar o imaginar, ja que la realitat és impensable i no té nom.

El focus central de la meditació és, doncs, l'atenció, procés psicològic que s'estudia com una assignatura troncal en la carrera i que practiquen els estudiants prenent apunts a l'aula. Aquesta no és l'atenció amb què s'opera en meditar.

PSICOLOGIA = PSIQUE, MENT, ESPERIT CONSCIENT
Aristòtil (384-322 aec) va matisar que psiqué també significava "papallona". D'aquí la utilització d'una papallona volant per al · ludir a la ment inquieta i d'una papallona en repòs per representar a la ment contemplativa. Durant segles la papallona ha estat el símbol hermètic dels estudis psicològics, el logotip de nombroses societats de psicologia. De fet la representació gràfica de la lletra psi deriva de dibuixar el cos central de l'insecte i la part superior de les dues ales. Els moderns dissenys tridimensionals converteixen la psi en un trident, ignorant que la clau està en el papalloneig vital, la respiració.

Al llarg del segle XX la noció de psiqué va ser relegada al bagul dels records en Psicologia de la mà del positivisme i del materialisme. Ara bé, al llarg de les últimes dues dècades les anomenades neurociències han tornat a abordar els estats de consciència com a assumpte d'estudi i poc a poc la psiqué, amb diferents disfresses, s'ha situat en un primer pla de la investigació i de l'acció psicològica .

Determinats estudiants i professors de Psicologia van viatjar a Orient durant les dècades de 1970 en endavant amb beques de postgrau o de formació contínua. Alguns van adonar que una part dels fenòmens psicològics no s'abordaven de manera suficient a través dels paradigmes conductuals, cognitiu-conductuals, social, psicoanalític. En les dècades de 1990 i del 2000 algunes d'aquestes persones pentinen ja cabells blancs, tenen consolidades les seves places o tenen una clientela estable, i estan en condicions d'indagar de nou en la psique humana, compartir les seves troballes o publicar els seus constatacions, desenvolupaments i propostes .

FITES EN PSICOLOGIA DE LA MEDITACIÓ
En aquest camí hi ha algunes fites que són poc o gens coneguts en els ambients acadèmics o professionals de la Psicologia espanyola. El 1971 Claudio Naranjo i Robert Ornstein publicar un llibre titulat "Sobre la Psicologia de la Meditació" l'escriptura va estar plena de desavinences. No van tornar a escriure junts. Naranjo és un psiquiatre xilè contractat llavors com a investigador associat a la Universitat de Califòrnia a l'Institut de Recerca i Avaluació de la Personalitat. El seu camp d'interès i exercici professional durant els anys següents ha estat la Psicoteràpia Gestàltica.

Ornstein era un professor associat de Psicologia a la Universitat de Califòrnia i al llarg de les dècades ha publicat diversos llibres sobre els estats de consciència i el funcionament de la ment meditativa. El llibre va ser publicat sota els auspicis de l'Institut Esalen, destacat centre d'investigació i desenvolupament especialitzat en "explorar els nexes en comú entre Ciències de la Conducta, Filosofia i Religió a l'hora d'abordar els valors i potencialitats de la existència humana ".

En els entorns acadèmics i professionals espanyols durant dècades s'ha procurat incrementar el distanciament entre aquestes tres vessants del saber i del fer contrastat.
La segona fita va ser un llibre que va publicar el 1987 l'editorial Clarendon Press, del Grup Oxford University Press, titulat "La Psicologia de la Meditació" i dirigit per Michael West, llavors Investigador Estable a la Unitat de Psicologia Social i Aplicada de la Universitat de Sheffield.

Cadascun dels deu capítols va ser escrit per deu autors diferents, destacant tres capítols que ressenyen investigacions que utilitzen la meditació com a variable independent i tres capítols que analitzen les seqüeles d'utilitzar la meditació en psicoteràpia. Aquest llibre no va ser traduït a l'espanyol. Michael West és un molt destacat expert en la Psicologia dels grups de treball en entorns laborals i productius. La terminologia que utilitza té raigambres meditatives en determinats passatges. Al jardí de casa sol meditar al capvespre.

La tercera fita el va marcar James Austin, professor emèrit de Neurologia en el Centre de Ciències de la Salut en la Universitat de Colorado i actualment professor de Neurologia Clínica al Centre de Ciències de la Salut de la Universitat de Missouri. El 1998 va publicar un llibre titulat "Zen i Cervell" en què combinava capítols que ressenyen amb minúcia l'estat de la qüestió en la investigació de laboratori i capítols escrits des de l'òptica Zen, que coneix a fons per haver-se iniciat en ella a partir de un període d'estada com a professor convidat en una universitat japonesa. L'any 2006 ha publicat una segona part "Reflexos entre Zen i Cervell", on incorpora les troballes d'investigacions dutes a terme amb ressonància magnètica funcional. Tots dos llibres estan publicats pel Massachusetts Institute of Technology (MIT) i cap ha estat traduït a l'espanyol pel seu alt grau d'especificitat.

El quart fita el constitueixen una sèrie de llibres escrits per psicòlegs i publicats per editorials com Kairos, Desclée de Brouwer, La Llebre de Març. Provenen d'escoles d'investigació i actuació psicològica amb etiquetes com "Psicologia Transpersonal", "Psicologia Humanista", "Psicologia Positiva", "Intel · ligència Emocional", "Fluir", "Psicoteràpia Zen", "Creixement Personal", "Focusing", " Post-Rogerianos ". A la rebotiga apareixen referències explícites o implícites a la meditació. La majoria d'aquests llibres solen aparèixer molt poc en la bibliografia recomanada dels cursos que s'imparteixen a les universitats espanyoles. Ara bé, arriben a un públic força ampli per les successives edicions que es comercialitzen. Bona part dels psicòlegs acadèmics i professionals desconeixen o menysvaloren aquestes línies que són estrictament psicològiques i es nodreixen de fonts ocurrents com "el directiu a minut" o "el que mai li van ensenyar a la universitat".

PSICOLOGIA DE LA MEDITACIÓ EN MARXA
A la facultat de Psicologia de la Universitat Complutense es va engegar, a la primavera de l'any 2004, un seminari monogràfic titulat "Psicologia i Meditació Zen" al qual van assistir amb una regularitat superior al 90% un grup de 30 alumnes de Psicologia exclusivament. En els cursos 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 aquest seminari va passar a ser una assignatura de lliure configuració amb quatre crèdits i mig (45 hores) el contingent màxim, 30 persones, s'ha cobert al segon o tercer dia de l'inici del període de matrícula. Es tracta de sessions pràctiques on s'exercita la meditació en moviment i en quietud, on s'analitzen textos clàssics i contemporanis així com documentals en DVD sobre experiències meditatives transculturals. L'examen final és un exercici d'autoavaluació a partir d'unes preguntes obertes i de certes anotacions en una llibreta al llarg del curs seguint unes directrius.

El mes de maig de 2006 es va posar en marxa un grup de treball a la seu del Col · legi Oficial de Psicòlegs de Madrid amb la denominació "Psicologia i Meditació", en el qual estan inscrits uns 50 col · legiats i no col · legiats. Es compta amb una llista de discussió via correu electrònic i assisteixen els estudiants de Psicologia que ho sol · liciten com a convidats. Cada mes hi ha una reunió en què es discuteixen i planegen activitats, una d'elles la programació de tallers específics i una altra la configuració d'un corpus terminològic propi que permeti consolidar un marc de referència conceptual i una metodologia operativa i pràctica.

Durant l'any 2007 s'han llançat dos cursos titulats "Psicologia de la Meditació i Benestar Personal" dirigits al personal sanitari que treballa a l'Institut d'Addiccions de l'Ajuntament de Madrid, amb un nombre màxim de 25 alumnes per edició. S'aborden els següents assumptes i exercicis: Estats de consciència: dualitat versus no dualitat, Meditació de peu i en moviment, Respiració, atenció conscient, relaxació, Meditació sedent i caminant, Estats de consciència: pensar sense pensar, acció i contemplació, Meditació amb música i en moviment, Estats de consciència: quietud, lucidesa, vivència del temps i de l'esperit. Es treballa, a més, amb material audiovisual, amb agendes, amb pòster, amb esquemes. Se segueixen els passos de dos pioners en aquesta àrea Timothy Leary (1920-1996) i Richard Alpert (que va canviar el seu nom a Ram Dass). Van iniciar la ruta psicodèlica ("Harvard Psilocybin Project") sent professors de Psicologia a la Universitat de Harvard i destituïts tots dos el 1963 com a seqüela directa de la moguda d'estudiants i no estudiants que acudien al campus desitjosos de participar en experiències psíquiques lucinants. Alpert va prosseguir el seu camí com guru i Leary amb els seus experiments, l'últim dels quals va consistir a situar les seves pròpies cendres en l'espai donant voltes a la terra en una càpsula llançada per satèl · lit.

Per al curs 2007/2008 a l'Institut Universitari de Ciències de les Religions (http://www.ucm.es/info/iucr/) a la Universitat Complutense s'ha programat una assignatura de doctorat titularitat dóna "Psicologia i Meditació Budista ", que aborda el següent temari: Filosofia Budista o Psicologia Budista?, Budisme a Orient ia Occident, Meditació budista i estats de consciència, Aprendre a meditar en quietud i en moviment, Respiració, relaxació i contemplació, Atenció, equanimitat, saviesa , espiritualitat, La lucidesa mental, emocional i espiritual, Psicologia del despertar: la il · luminació, La vivència conscient del temps, Meditació, benestar psicològic i espiritual, Meditació, consciència i cervell, Ètica i comportament: les vuit vies i els cinc preceptes, Meditació , investigació i actuació professional, Expressió artística i poètica de vivències contemplatives.

LA INADEQUACIÓ DE LA LLENGUA ESPANYOLA
La llengua espanyola constitueix una barrera a l'hora d'estudiar i expressar nocions psicològiques en l'àmbit de la meditació molt encunyades en altres llengües. Per exemple, termes com "awareness", "mindfulness" i "consciousness" solen traduir els tres com a consciència quan en realitat subjacents nocions amb connotacions que les diferencien. El mateix passa amb expressions com "self" i "no self" que fan referència al subjecte com a objecte que en francès s'expressa com "moi" i que en espanyol és un vocable intraduïble i inestable. Hi ha una determinada modalitat de meditació denominada "Vipassana" en sànscrit identificada en anglès com "mindfulness Meditation" o "insight Meditation" que no hi ha manera d'identificar en paraules espanyoles solvents i estables. La paraula "insight" és una altre malson consuetudinària en els llibres de Psicologia. El mateix es pot dir respecte al contrast entre "mindfulness i mindlessness" que es dilueix en la millor de les traduccions.

En poques paraules, la llengua espanyola és una barrera a l'hora d'expressar nocions psicològiques en la interfície entre Psicologia i meditació. "Mindfulness" és una expressió genèrica en anglès que utilitzen els psicòlegs per referir-se als processos d'atenció i consciència articulats meditativament sense haver de pronunciar la paraula meditació. S'usa "mindfulness" en comptes de meditació a l'anunciar cursos i en resumir troballes en entorns fòbics a l'ús de la paraula meditació. La llengua espanyola té crosses de moment per donar compte i raó de manera comprensible dels processos i productes psicològics que es deriven del fet de meditar. En altres paraules "verde que te quiero verde" per això el grup de treball en el COPM estigui buscant maneres de posar-se d'acord i aclarir. No és aquest el cas en anglès, on la terminologia que sustenta els nexes entre Psicologia i meditació està fitada i consolidada en el seu ús al llarg dels 25-30 anys últims. Tot es caminarà amb voluntat.

Com a conclusió, cal assenyalar que sol haver un abans i un després entre aquells psicòlegs i psicòlogues que s'asseuen a meditar i descobreixen o rebutgen unes òrbites sorprenents en la psique humana.

Article original en espanyol de José M. Prieto a Infocop nº 33 ISSN 211-7851 Copyright 2007 © Infocop

language; $usuari = user_load($node->uid); /* var_dump($usuari); */ $nomimatge33 = explode("//", $usuari->field_foto_user[$lang][0]['uri']); ?>

make up wisuda make up jogja make up prewedding jogja rias jogja prewedding jogja prewedding yogyakarta berita indonesia yogyakarta wooden craft daily review dinamo jogja genset jogja