Trastorns d'ansietat i el seu tractament

Hi ha determinades situacions, com ara la pressió d'ajustar-se a un termini de lliurament determinat o assistir a un esdeveniment social, que poden resultar estressants i ens poden posar nerviosos en major o menor mesura. Tothom pot sentir ansietat. Experimentar aquesta forma lleu d'ansietat pot ajudar a una persona a estar més alerta i preparar-se per fer front a un desafiament o una situació amenaçant. No obstant això, quan la por experimentada és extrema i persisteix la preocupació davant la situació que la suscita, podríem estar davant d'un trastorn d'ansietat.

Així ho assenyala l'Associació Americana de Psicologia (American Psychological Association, APA) en un article publicat a la seva pàgina web, a través del qual aborda el tema dels trastorns d'ansietat i els tractaments més eficaços basats en l'evidència.

Segons indica l'APA, hi ha diversos tipus de trastorns d'ansietat, cadascun amb una sèrie de característiques pròpies, entre els quals destaca els següents:

    Les persones amb trastorn d'ansietat generalitzada tenen pors o preocupacions excessives o recurrents sobre una àmplia gamma d'activitats o esdeveniments, relacionats amb circumstàncies normals de la vida diària (per ex., la salut o temes econòmics), i, amb freqüència, poden experimentar una sensació constant que alguna cosa dolenta està a punt de succeir. Aquesta ansietat i preocupació s'acompanya de símptomes físics (inquietud, fatiga, dificultat per concentrar-se, trastorns del son, etc.). Si bé la causa d'aquests sentiments d'ansietat tan intensos pot ser difícil d'identificar, els temors i les preocupacions són molt reals i, sovint, impedeixen a l'individu el poder oblidar-los i dedicar l'atenció necessària a les tasques que està realitzant.

    Les crisis d'angoixa o atacs de pànic es caracteritzen per l'aparició sobtada de sentiments intensos de terror o pànic en absència de perill real. Les persones que presenten aquestes crisis, desenvolupen habitualment forts temors sobre quan i on tindrà lloc la propera, el que comporta una freqüent restricció en les seves activitats habituals.

    Les fòbies o pors intensos a certs objectes i / o situacions. En les fòbies específiques, la por està associat a determinats estímuls en particular (per ex., Animals, determinades situacions com volar amb avió, etc.). D'altra banda, les fòbies socials es caracteritzen per una por persistent i acusada a situacions socials o actuacions en públic per por que resultin enutjoses.

    El trastorn obsessiu-compulsiu es defineix per la presència de pensaments, idees o imatges (obsessions) persistents, incontrolables i no desitjades, que l'individu considera intruses o inapropiades, i per l'execució conseqüent d'una sèrie de comportaments o rituals (compulsions) realitzats amb el propòsit de prevenir o suprimir aquests pensaments o impulsos. Alguns exemples comuns de compulsions, serien: rentar-se persistentment les mans i / o netejar la casa en excés per reduir el malestar produït davant l'obsessió de contagiar-se per algun patògen, o comprovar sistemàticament una tasca davant la idea persistent de no haver-la realitzat o d'haver comès un error en la mateixa.

    Després de l'exposició a un esdeveniment estressant i extremadament traumàtic (per ex., un desastre natural, un accident greu o un atemptat), pot desenvolupar-se un trastorn d'estrès posttraumàtic. Els patrons de pensament, sentiments i conductes, es poden veure greument afectats pels records de l'esdeveniment, que solen aparèixer de manera recurrent i intrusiva, provocant que el subjecte reexperimenti l'esdeveniment traumàtic, de vegades després de diversos mesos i fins i tot anys després d'haver patit aquesta experiència traumàtica.

L'APA puntualitza que l'aparició de determinats símptomes, com ara por extrema, sensació d'ofec, taquicàrdies, insomni, nàusees, tremolors i marejos, és comú en tots aquests trastorns d'ansietat.

Pel que fa a l'edat d'aparició d'aquests trastorns, indica que, si bé poden començar en qualsevol moment, solen iniciar-se en l'adolescència o a l'inici de l'etapa adulta. Així mateix, assenyala l'existència d'alguna evidència que apunta al paper que juguen tant la genètica com les experiències d'aprenentatge primerenques dins de les famílies, en l'increment de la probabilitat i el risc d'aparició d'algun d'aquests trastorns en els familiars dels individus que els pateixen.

A aquest efecte, l'Associació subratlla la importància de la intervenció primerenca, de cara a evitar conseqüències més greus. Per exemple, les persones que pateixen crisis d'angoixa recurrents tracten d'evitar qualsevol situació que temen podrien desencadenar una nova crisi. Aquestes conductes d'evitació poden crear problemes, a l'entrar en conflicte amb les obligacions laborals, familiars o altres activitats bàsiques de la vida diària.

No obstant això, l'APA es mostra optimista pel que fa a les perspectives de recuperació a llarg termini, sempre que es busqui "tractament amb el professional adequat". Referent a això, afirma que els professionals de la Psicologia estan altament capacitats i qualificats per diagnosticar i tractar amb èxit a les persones amb trastorns d'ansietat mitjançant tècniques basades en l'evidència, com ara la teràpia cognitivoconductual (TCC), una forma de Psicoteràpia l'eficàcia ha estat demostrada empíricament, i que s'aplica amb l'objectiu d'ajudar a les persones a identificar i aprendre a manejar els factors que contribueixen a la seva ansietat.

La TCC implica l'ús de tècniques orientades a reduir o aturar les conductes no desitjades associades a aquests trastorns. Per exemple, a través de l'entrenament en tècniques de relaxació i respiració profunda, s'ensenya a contrarestar l'agitació i la respiració ràpida i superficial que acompanyen alguns trastorns d'ansietat.

Igualment, aquest tipus de teràpia pot ajudar a aquests pacients a entendre en quina forma els seus pensaments i idees afavoreixen l'aparició dels símptomes, i aprendre la manera de canviar aquests patrons de pensament, per reduir tant la probabilitat d'ocurrència com la intensitat de la reacció. L'increment de la consciència cognitiva del pacient se sol combinar amb tècniques de conducta, per tal ajudar a l'individu a enfrontar gradualment i tolerar situacions que li provoquen por, dins d'un entorn controlat i segur.

En l'article s'enumeren altres mètodes de tractament, com la Psicoteràpia de Grup o la Psicoteràpia familiar per ajudar els familiars a entendre el diagnòstic del seu ésser estimat, i aprendre noves formes d'interactuar que no reforcin l'ansietat i els comportaments disfuncionals associats.

A tall de conclusió, l'APA afirma contundentment que amb la Psicoteràpia adequada, "la gran majoria de les persones diagnosticades amb un trastorn d'ansietat, són capaços de reduir o eliminar els símptomes d'ansietat, i tornar al seu funcionament normal després de diversos mesos de tractament ".

No obstant això, puntualitza: "No hi ha un pla únic per a tots els pacients", cadascú pot respondre de manera diferent al tractament, per la qual cosa, de vegades, pot ser necessari realitzar ajustos en el Pla, adaptant la intervenció a les necessitats individuals de la persona i al tipus de trastorn de presentació. Per a això, destaca la importància que el pacient se senti còmode des del principi amb el seu psicoterapeuta, afavorint la cooperació entre tots dos, de cara a desenvolupar de forma conjunta un pla de tractament adequat.

Font: Infocop

language; $usuari = user_load($node->uid); /* var_dump($usuari); */ $nomimatge33 = explode("//", $usuari->field_foto_user[$lang][0]['uri']); ?>

make up wisuda make up jogja make up prewedding jogja rias jogja prewedding jogja prewedding yogyakarta berita indonesia yogyakarta wooden craft daily review dinamo jogja genset jogja